porozmawiajmy o Twoim kredycie chat online

Najczęściej zadawane pytania

Poszukując mieszkania mamy wybór czy chcemy nowe mieszkanie, nieużywane, które trzeba będzie wykończyć czy już wcześniej przez kogoś zamieszkałe. Rynek wtórny zajmuje się obrotem nieruchomościami wcześniej użytkowanymi, czyli nabywając je stajemy się kolejnym właścicielem. Można je zakupić najczęściej za pośrednictwem biur nieruchomości lub bezpośrednio od ich właścicieli.

Poszukując mieszkania mamy wybór czy chcemy nowe mieszkanie, nieużywane, które trzeba będzie wykończyć czy już wcześniej przez kogoś zamieszkałe. Rynek pierwotny zajmuje się obrotem nowymi, nieużywanymi nieruchomościami nabywanymi bezpośrednio od deweloperów bądź Spółdzielni Mieszkaniowych.  Kupując takie mieszkanie nabywca staje się pierwszym właścicielem.

Karencja w spłacie, czyli czasowe zawieszenie spłaty rat kapitałowych. Oznacza to, że przez czas trwania karencji rata kredytu zmniejsza się o część kapitałową, ale w dalszym ciągu spłacamy odsetki. Okres karencji trwa najczęściej do uruchomienia ostatniej transzy kredytu, choć część banków umożliwia wydłużenie tego okresu na życzenie klienta. Najczęściej karencja w spłacie stosowana jest dla nieruchomości, które są w trakcie budowy (np. budowa domów lub zakup mieszkania budowanego przez dewelopera).

Kredyt hipoteczny może byś wypłacony w całości lub w transzach. Transze to nic innego jak części, które składają się na sumę całego kredytu, występują one w przypadku, gdy kredyt hipoteczny przeznaczony jest na budowę domu, remont lub zakup mieszkania od dewelopera, który nie zakończył jeszcze budowy. Transze są uruchamiane jedna po drugiej zgodnie z harmonogramem, ustalonym przed podpisaniem umowy. Rozliczenie to może nastąpić przez:

 • Inspekcję na budowie (z reguły wizyta taka wiąże się z kosztem 100-300 zł)
 • Zdjęcia domu + aktualne wpisy w dzienniku budowy
 • Faktury

W sytuacji jeśli kredytobiorca nie rozliczy się z otrzymania poprzednich środków wypłata kolejnych transz może zostać wstrzymana.

Klient może również zrezygnować z wypłaty kolejnych transz, jeżeli np. uzyskał środki z innych źródeł i będzie w stanie samodzielnie wykończyć budowę.

Ubezpieczenie nieruchomości jest traktowane przez banki jako niezbędne zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Zatem każdy bank będzie wymagał podstawowego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, dodatkowo większość banków wymaga, aby nieruchomość była ubezpieczona również na wypadek powodzi. Czasami dochodzi do kuriozalnej sytuacji, że mieszkanie znajdujące się w wieżowcu na XI piętrze musi również zostać ubezpieczone na wypadek powodzi. 🙂 Zachęcamy jednak do ubezpieczenia nieruchomości w sposób bardziej kompleksowy tj. dodatkowo od kradzieży, zalania czy Odpowiedzialności Cywilnej w sytuacji gdyby zdarzyło nam się np. zalać sąsiada.

Jedynie w przypadku niezabudowanych działek bank nie będzie wymagał takiego ubezpieczenia.

Standardowo w przypadku działalności gospodarczej minimalny okres osiągania dochodów to 12 miesięcy, a niektóre banki wymagają nawet 2 lat prowadzenia działalności. Wyjątek może stanowić jedynie fakt gdy podejmujemy współpracę z podmiotem, u którego byliśmy wcześniej zatrudnieni. W takiej sytuacji banki indywidualnie podchodzą do sytuacji i możliwe jest też staranie się o kredyt po upływie 3 lub 6 miesięcy od założenia działalności.

Ogólny czas zatrudnienia z tytułu umowy o pracę nie może być krótszy niż 3 miesiące. Jest to najniższa granica w związku z tym wybór ofert będzie ograniczony. W lepszej sytuacji znajdują się osoby, które pracują od 6 miesięcy. W tym przypadku więcej banków udziela kredytów hipotecznych. Również w tym przypadku istnieją wyjątki i są banki w których wystarczy 1 miesiąc zatrudnienia, jednak wówczas należy przedstawić np. potwierdzenie minimum 12 miesięcy stażu pracy u poprzedniego pracodawcy na podstawie umowy o pracę/kontraktu/mianowania/powołania u dowolnego pracodawcy i okres przerwy pomiędzy zatrudnieniem u obecnego i poprzedniego pracodawcy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc.

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym dlatego w tym przypadku nie jest ważny wiek kredytobiorcy w trakcie jego zaciągnięcia, ale w dniu spłaty ostatniej raty. W tym czasie kredytobiorca nie może mieć więcej jak 65-80 lat, jednak górna granica  zależy od banku.

Deklarację PCC-3 składa się do Urzędu Skarbowego w przypadku kredytów, których zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości. Zobowiązuje to do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych ustanowienia hipoteki, obecnie w kwocie 19 zł, w terminie 14 dni od podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki. Deklaracja PCC-3 jest głównym dokumentem i wypełnia ją zawsze główny właściciel. W przypadku większej liczby właścicieli nieruchomości każdy następny współwłaściciel wypełnia deklarację PCC-3(A), która jest oddzielnym załącznikiem deklaracji PCC-3.

Instrukcję wypełniania deklaracji PCC-3 znajdziesz tutaj

Średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową, po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym. Większość dostępnych kredytów hipotecznych jest dostępna w oparciu o wskaźnik WIBOR. Od niego uzależniona jest wysokość oprocentowania naszego kredytu.

Oprocentowanie to wynagrodzenie dla banku za udzielenie kredytu. Wyrażone jest w procentach. Ma bezpośrednie przełożenie na wysokość raty kredytu oraz łączną wartość odsetek, jakie zapłaci kredytobiorca w całym okresie kredytowania. Oprocentowanie w kredycie hipotecznym może być zmienne lub stałe. Składa się z 2 czynników: marzy i stawki referencyjnej. Marża jest częścią stałą i każdy bank sobie ją określa, a stawka jest wartością uzależnioną od rynku oraz Rady Polityki Pieniężnej.

 

Marża jest częścią składową oprocentowania wyrażona w procentach. Odznacza się stałą wartością przez cały okres kredytowania chyba, że kredytobiorca i bank ustalą inaczej. Marża np. może być niższa w promocyjnym okresie trwania umowy lub wyższa do czasu wpisu hipoteki w księgę wieczystą nieruchomości, która zabezpiecza kredyt. Może zależeć ona od wysokości wkładu własnego, czy kwoty kredytu zaciąganego przez klienta.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, w skrócie RRSO, to  stosunek całkowitego koszu kredytu do całego roku. Wyrażana jest w procentach. Pozwala ona porównać oferty różnych banków, ponieważ nie pokazuje poszczególnych kosztów tylko całą kwotę i przyrównuje ją do jednego odnośnika, czyli do całego roku. Tym samym im wyższy jest ten wskaźnik tym droższa oferta.

Przed kupnem mieszkania lub domu podpisuje się umowę przedwstępną, której towarzyszy wpłacenie na poczet sprzedającego umówionej kwoty pieniędzy, czyli zadatku lub zaliczki.  Zadatek  stanowi formę „odszkodowania” w przypadku odstąpienia od umowy. Kiedy sprzedający rezygnuje musi zapłacić dwu-krotność zadatku, a w przypadku, gdy kupujący odstępuje od umowy to sprzedający zatrzymuje sobie zadatek. Zaliczka natomiast nie jest zabezpieczeniem, dlatego zaliczka w całości jest zwracana kupującemu, a sprzedający nie ponosi konsekwencji, w razie odstąpienia od umowy.

Cross – selling jest metodą stosowaną w sprzedaży polegającą na oferowaniu dodatkowych produktów, usług klientowi który już z czegoś skorzystał. Stosują ją również banki. Przy kredytach hipotecznych zazwyczaj polega to na tym, że bank oferuje zmniejszenie kosztów kredytu, jeśli skorzystamy z innych ofert np. konta osobistego, karty kredytowej czy ubezpieczenia na życie.

Prowizja w ofertach podawana jest zazwyczaj w procentach. Oblicza się ją od kwoty kredytu i staje się kwotą jaką trzeba zapłacić bankowi jednorazowo na samym początku po podpisaniu umowy, a przed wypłaceniem kredytu lub jest wliczana w ratę kredytu. Wszystko to zależy od banku.  Każda instytucja finansowa ustala ją sobie indywidualnie. Niektóre oferty mogą zawierać prowizję wynoszącą 0%, ale zwykle wiąże się to z innymi obowiązkowymi opłatami np. z ubezpieczeniem na życie.

Kapitał i odsetki składają się na ogólną wartość całego kredytu. Kapitał jest to wartość kwoty, jaką bank pożycza kredytobiorcy, a odsetki krótko mówiąc zysk banku. Naliczany jest za używanie pożyczonego kapitału. Mają na nie wpływ wysokość stopy procentowej, kwota kapitału oraz okres kredytowania. Im wyższe są te czynniki tym wyższe będą odsetki.

Raty annuitetowe, inaczej raty równe, umożliwiają spłacanie równych rat przez cały okres kredytowy. Dokładniej polegają one na tym, że przez cały okres trwania danej stopy procentowej, raty nie ulegają zmianie. Kiedy oprocentowanie się zmieni rata tez się zmienia, ale jest równa przez czas, kiedy obowiązuje dana stopa procentowa.

Wskaźnik określający stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości określany w procentach. Jest wykorzystywany przez banki do określenia wysokości oprocentowania kredytu, czy też innych kosztów około kredytowych. Im niższy wskaźnik tym zwykle niższe oprocentowanie kredytu hipotecznego. Wskaźnik ten nie może być większy niż 90%, czyli kredytobiorca musi posiadać 10% wartości nieruchomości, a te 90% będzie kwotą kredytu.

Kredyt hipoteczny wiąże się z zakupem nieruchomości. Tym kredytem można finansować:

 • zakup domu, mieszkania lub działki,
 • budowę domu,
 • remont czy wykończenie.

Kredyt ten ma kilka charakterystycznych cech:

 • okres kredytowania mieści się między 5 a 35 lat
 • wymagany jest wkład własny (min. 10%)
 • konieczne jest ubezpieczanie nieruchomości
 • kredyt udzielany jest pod zabezpieczenie nieruchomości należącej do kredytobiorcy w formie hipoteki
 • hipotekę należy wpisać w rejestrze ksiąg wieczystych danej nieruchomości.
 • transakcja jest w pełni bezgotówkowa co oznacza, że bank od razu po przyznaniu kredytu przelewa gotówkę bezpośrednio na konto sprzedającego.

Kredyt hipoteczny pozwala na posiadanie własnej nieruchomości. Aby się o niego ubiegać trzeba przede wszystkim posiadać własne oszczędności, minimum 10% ceny mieszkania, dodatkowo trzeba pamiętać o kosztach około kredytowych: opłata notarialna, założenie księgi wieczystej, podatek od czynności cywilnoprawnych. Konieczna jest również zdolność kredytowa, wiek kredytobiorcy (liczy się w trakcie płacenia ostatniej raty),  okres zatrudnienia (min. 3 miesiące), rodzaj umowy z pracodawcą (najlepiej jeśli jest to umowa na czas nieokreślony) oraz zobowiązania (najkorzystniejszy jest ich brak). To są główne czynniki jakie trzeba spełnić aby ubiegać się o kredyt.

Tak, wkład własny jest konieczny. Wysokość oszczędności, jakie musimy posiadać, aby otrzymać kredyt zależy od banku.  Niektóre banki pozwalają na minimalny wkład własny nie mniejszy niż 10% ceny lokalu, jest jednak cześć banków, która wymaga min. 20% wkładu własnego. Trzeba też pamiętać, że im więcej mamy oszczędności tym lepsze warunki kredytu bank może nam zaoferować.  Na temat wkładu własnego i pozostałych informacji zapraszamy do naszego eksperta hipotecznego.

Przy kredycie hipotecznym zazwyczaj założenie nowego konta jest dodatkowym produktem, który proponuje nam bank. To czy musimy z niego korzystać czy nie zależy od naszych ustaleń z bankiem, jakie będziemy mieć zawarte w umowie, niektóre banki wymagają np. wpływów naszego wynagrodzenia, inne obrotów na koncie w określonej kwocie. Banki z reguły nie pobierają opłat za korzystanie z konta, jeżeli dane konto jest aktywne.

Dla banku bardzo ważna jest zdolność kredytowa. To głównie na jej podstawie podejmuje decyzję o tym czy udzieli nam kredytu czy nie. Zdolność kredytowa to nic innego jak nasze możliwości finansowe. Bank sprawdza czy będziemy w stanie spłacić kredyt w wyznaczonym terminie i na określonych warunkach przy naszych zarobkach uwzględniając obecne comiesięcznych wydatkach.

W przypadku umowy na czas określony ważne jest na jak długo ona obejmuje oraz która z kolei jest to umowa podpisywana z danym pracodawcą. Jeśli zatrudnienie jest stabilne to w tym przypadku potrzebne jest zaświadczenie od pracodawcy, że następna umowa, jaką będzie podpisywał z kredytobiorcą nie będzie na gorszych warunkach niż obecna. Jest to potrzebne, ponieważ bank musi mieć pewność czy kredytobiorca będzie miał stałe dochody, aby mógł spłacać kredyt regularnie.

Sam kredyt w innym banku nie ma znaczenia, jeśli mamy zdolność kredytową i będziemy w stanie płacić raty za wszystkie zobowiązania. Trudniej jest, gdy zalegamy z płatnościami, a wszystkie zaległości wpływają na naszą zdolność kredytową i jeśli ona będzie słaba, możemy mieć problemy z uzyskaniem kredytu. Dlatego przed składaniem wniosku kredytowego warto sprawdzić swój BIK, czyli sprawozdanie z naszych płatności. Jeśli w tym sprawozdaniu wyjdzie nam, że posiadamy zaległości to warto je uregulować i wtedy starać się o kredyt.

Wręcz przeciwnie, gdy chcemy spłacić kredyt wcześniej, bank jest zobowiązany do oddania nam części kosztów. W tym przypadku całkowity koszt kredytu zmniejsza się o koszty, które dotyczą czasu, o jaki skróciliśmy umowę kredytową i te koszty bank ma nam zwrócić.

Zaufanie godne najlepszych

Wojciech

Świebodzin | lubuskie

Bardzo solidna obsługa klienta, gdyby nie Pan Tomek, to do dziś pewnie walczyli byśmy z formalnościami kredytowymi. Profesjonalizm, rzetelność, duża cierpliwość. Od samego początku do samego końca Pan Tomek prowadził nas do celu. Polecam bez zastrzeżeń.

Dawid

Nowa Sól | lubuskie

Polecam w 100 % każdemu , miła i rzetelna obsługa klientów.

Michał

Kożuchów | lubuskie

Z czystym sumieniem mogę polecić Pana Tomka . Pełen profesjonalizm od początku sprawy aż do jej zakończenia

Instytucje, które nam zaufały