Bank PKO Bank Polski poinformował, że od 4 lutego 2019r zmienia się w wskaźnik referencyjny stosowany dla kredytów/pożyczek hipotecznych. Zmiana ta polega na zastąpieniu dotychczasowego wskaźnika WIBOR 3M wskaźnikiem WIBOR 6M, co oznacza że od teraz oprocentowanie będzie aktualizowane co 6 m-cy dla kredytów, na które wnioski zostały złożone po 4 lutego.

Jaki to ma wpływ na koszty kredytu?

Koszt kredytu ustalany jest na podstawie oprocentowania kredytu, czyli kosztu, po jakim bank pożycza klientowi pieniądze. Składa się z dwóch podstawowych czynników:

 • Marży, czyli części stałej wyrażonej w procentach. Wynika z oferty danego banku i może zależeć od wysokości wkładu własnego, czy kwoty kredytu zaciąganego przez klienta,
 • Stawki referencyjnej, (WIBOR) czyli kosztu pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym. Dla kredytów hipotecznych stawką referencyjną są rynkowe stopy procentowe. Stopa referencyjna jest zmienna i jest wartością uzależnioną od rynku Rady Polityki Pieniężnej. Banki stosują trzy stawki:
  • 3 miesięczne (3M), oznacza, że oprocentowanie zmieniać się będzie, co 3 miesiące;
  • 6 miesięczne (6M), oznacza, że oprocentowanie zmieniać się będzie, co 6 miesięcy;
  • 12 miesięczne (12M), oznacza, że oprocentowanie zmieniać się będzie, co 12 miesięcy.

Tym samym można stwierdzić, że jeśli ktoś teraz złoży wniosek o kredyt hipoteczny w banku PKO BP i go otrzyma to oprocentowanie dla tego właśnie kredytu będzie się zmieniało co 6 miesięcy, a co za tym idzie rata. Oczywiści to nie musi nastąpić jeśli WIBOR pozostanie bez zmian. Zależy to m.in. od:

 • tempa rozwoju gospodarczego (PKB) kraju i regionu,
 • inflacji,
 • stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej.