Unijne rozporządzenie RODO, w Polsce zostało wprowadzone w maju 2018 roku, jednak, aby mogło w pełni działać, trzeba znowelizować blisko 170 ustaw, a w tym prawo bankowe. Jakiś czas temu Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało pewne zmiany właśnie w tym prawie. Miały one dotyczyć konieczności wyjaśniania klientowi przez banki, dlaczego otrzymał decyzję negatywną. 13 Lutego tego roku posłowie zaakceptowali ten pomysł.

„Dotychczas takie prawo przysługiwało przedsiębiorcom. Ta poprawka powoduje, że to prawo będzie również przysługiwało konsumentom, osobom indywidualnym, jednocześnie zastrzegając to, że bank nie będzie mógł pobierać opłat za przekazywanie tych wyjaśnień” – podkreślał wiceminister cyfryzacji Karol Okoński.

Od teraz banki mają obowiązek poinformowania o przyczynach przyznania decyzji negatywnej, czyli wyjaśnienia, które dane osobowe miały wpływ na ostatecznie dokonaną ocenę zdolności kredytowej. Nowelizacja ta będzie obejmować zarówno sytuacje, w których decyzja ta została podjęta w pełni zautomatyzowanym procesie, na podstawie tzw. algorytmów, jaki tych w których w podejmowaniu decyzji brał udział także człowiek.