W ostatnim czasie Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła dużo zmian związanych z zaciąganiem kredytu w obcych walutach. Wiele osób obecnie pracuje za granicą Rzeczypospolitej, co oznacza zarobki w innej walucie niż złotówki. Czy to przekreśla możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego?

Nie, chociaż liczba ofert jest bardzo mała i trzeba zazwyczaj spełnić dużo więcej warunków niż w przypadku osób zarabiających w Polsce. Od 2014 r. kredyt można zaciągnąć tylko w walucie, w jakiej się zarabia. W przypadku, gdy kredytobiorców jest kilku i zarabiają oni w różnych walutach to do zdolności kredytowej będzie się liczyć tylko ten dochód, który jest największy oraz jego waluta. To znaczy, że jeśli np. do kredytu przystępuje małżeństwo i mężczyzna zarabia za granicą np. w euro, a kobieta w Polsce i to mężczyzna otrzymuje większą wypłatę to do zdolności kredytowej bank będzie brał tylko jego dochód, a kredyt będzie udzielony w euro.

Poniżej przedstawiamy tabelę banków, które udzielają kredytów hipotecznych osobom pracującym za granicą oraz na jakich warunkach.

BANK DOSTĘPNE WALUTY WARUNKI JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ + nasz komentarz
MINIMALNY WKŁAD WŁASNY MAKSYMALNY OKRES KREDYTOWANIA
Alior Bank SA  EUR, GBP, USD Obywatel polski uzyskujący dochody za granicą z tytułu umowy o pracę, z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej.Kredyty indeksowane walutami GBP/USD/EUR, udzielane będą wyłącznie Klientom uzyskującym dochody w walucie indeksacji, którzy osiągają dochody netto, stanowiące równowartość min 7,5 tys. PLN miesięcznie (w przypadku dochodów w kilku walutach bierze się pod uwagę walutę właściwą dla największej części dochodów). W przypadku kilku kredytobiorców, powyższy warunek musi być spełniony przez minimum jednego kredytobiorcę.

Nasz komentarz: w praktyce jest to bank najczęściej wybieramy przez kredytobiorców pracujących za granicą, ponieważ przyznawalność takich kredytów jest największa.

20 % 30 lat
Deutsche Bank Polska SA EUR, GBP, USD Stałe miejsce zamieszkania (obecne i docelowe) na terenie Polski. Zatrudnienie poza granicami Polski na podstawie umowy o pracę. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania (obecnym i docelowym) a miejscem zatrudnienia nie przekracza 150 km. 10 – 40 % 35 lat
EUR, USD, GBP, SEK i NOK Osoba musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego lub marynarskiego. 30-40 % 20 lat

Trzeba pamiętać, że podane parametry są ogóle i każdy kredyt jest dopasowywany do każdego klienta indywidualne.

Kredyt hipoteczny który jest związany z dochodami z zagranicy wiąże się z większą ilością dokumentów. Są to przede wszystkim:

  • dokumenty tożsamości (część z banków wymaga, by klient posiadał polski paszport),
  • dokumenty potwierdzające zatrudnienie i osiągane dochody,
  • dokumenty dotyczące nieruchomości – czyli wypis z KW, umowę realizacyjną zawartą z deweloperem itp.,
  • często także pozwolenie na pracę jeśli w danym kraju takie jest wymagane dla obywateli naszego kraju,
  • dokument potwierdzający historię kredytową w kraju zatrudnienia,
  • w przypadku działalności gospodarczej najczęściej wymagane są roczne zeznania podatkowe i dokumenty rejestrowe firmy.

Występuje możliwość otrzymania kredytu hipotecznego przy zarobkach w innej walucie niż złotówki. Niestety wiąże się to większymi oszczędnościami, załatwianiem większej ilości dokumentów i oczywiście z mniejszą możliwością ofert, ale jest to do zrobienia. Zachęcamy do kontaktu z nami w razie jakichś pytań.