Osoby decydujące się na kredyt hipoteczny muszą się liczyć z tym, że zobowiązują się na regularne płacenie rat najczęściej przez długi okres czasu. Ciężko jest przewidzieć, co się wydarzy zwłaszcza 20 lat w przód. Niestety czasem zdarzają się losowe zdarzenia, które uniemożliwiają płacenie rat przez jakiś czas. Na szczęście banki wychodzą temu naprzeciw. Przewidują opcję karencji, czyli czasowego opóźnienia spłaty rat kapitałowych. Oznacza to, że przez czas trwania karencji rata kredytu zmniejsza się o część kapitałową, ale w dalszym ciągu spłacamy odsetki. Wynikiem tego jest wydłużenie okres kredytu, a co za tym idzie wydłuża się okres spłaty odsetek, a więc w rezultacie płaci się ich więcej. Okres karencji trwa najczęściej do uruchomienia ostatniej transzy kredytu, choć część banków umożliwia wydłużenie tego okresu na życzenie klienta. Stosowania jest przy kredytach uruchamianych w transzach jednak instytucje finansowe przewidują karencję w formie „wakacji kredytowych”. Polegają one również na czasowym niepłaceniu rat kredytu. Wszystko zależy jednak od banku, na jakich warunkach się to odbywa, ponieważ może to polegać, na niespłacaniu całej raty bądź tylko rat kapitałowych, kredytobiorca może wybrać czas, kiedy chce z nich skorzystać, itp.