Jak wiadomo w marcu inflacja w Polsce wzrosła. Co więc ze stopami procentowymi, a raczej, co z ratami kredytów?

3 kwietnia 2019 roku Rada Polityki Pieniężnej, pomimo wzrostu inflacji, zdecydowała, że w dalszym ciągu utrzymuje stopy procentowe bez zmian. Decyzja taka została podjęta po raz czterdziesty dziewiąty z rzędu. Tym samym stopy procentowe w dalszym ciągu, tj. od marca 2015 roku utrzymują się na poziomie:

  • Stopa referencyjna 1,5 %,
  • Stopa lombardowa 2,5 %,
  • Stopa depozytowa 0,5 %,
  • Stopa redyskontowa weksli 1,75 %.

Jest to najdłuższy okres w historii, kiedy są one na takim samym i dodatkowo niskim poziomie. Przez najbliższy miesiąc możemy się dalej cieszyć niskimi ratami. Co będzie dalej nie wiadomo. Należy czekać do następnego posiedzenia RPP, które odbędzie się początkiem maja.

 

Stopy procentowe bez zmian aż do 2022 roku???

Ostatnia wypowiedź Prezesa Rady Polityki Pieniężnej daje nadzieję, że stopy procentowe nie będą zmieniane do końca kadencji RPP, czyli do 2022 roku. „Rysuje się sytuacja, że być może do końca kadencji tej Rady nie będzie potrzeby zmiany poziomu stóp, ale jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

 

Co to są stopy procentowe?

Stopy procentowe informują o koszcie, jaki należy ponieść pożyczając pieniądze od instytucji finansowych. Uzależnione są od kilku czynników, a mianowicie:

  • Wartości Produktu Krajowego Brutto (PKB),
  • Aktywność inwestorów zagranicznych na rynku papierów skarbowych,
  • Wysokości inflacji.