Deklarację PCC-3 składa się do Urzędu Skarbowego w przypadku kredytów, których zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości. Zobowiązuje to także do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych ustanowienia hipoteki, obecnie w kwocie 19 zł, w terminie 14 dni od podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki. Naszym Klientom zwracamy na to szczególną uwagę, ponieważ niezłożenie deklaracji w terminie może rodzić konsekwencje w postaci „pozdrowienia” od Urzędu Skarbowego,

 

 

Deklaracja PCC-3 jest głównym dokumentem i wypełnia ją zawsze główny właściciel. W przypadku większej liczby właścicieli nieruchomości każdy następny współwłaściciel wypełnia deklarację PCC-3(A), która jest oddzielnym załącznikiem deklaracji PCC-3.

 

Poniżej przedstawiamy jak powinna być wypełniona deklaracja PCC-3 oraz załącznik PCC-3(A):